Hem > Om bildarkivets samlingar

Om bildarkivets samlingar


kulturhuset.jpg

I Orsa kommuns bildarkiv finns många olika samlingar. Bland yrkesfotograferna finns samlingen efter Elma Tegman. Hon var verksam i Orsa mellan åren 1925 och 1960. Samlingens porträttdel på 35 000 negativ är åtkomlig via ett kortregister. En annan fotograf var Berth Nordlund, verksam i Orsa 1962-1983. Hans fotografier är inlagda i databasen Sofie förutom porträttdelen som är sökbar på annat sätt. Fotograferna Hedvig Aulin, Per Winbergh och Olof Sjödin, verksamma från slutet av 1800-talet fram till 1920-talet, finns också representerade.

Många andra amatör- och yrkesfotografer finns i bildarkivets samlingar, bland annat Gunvor Ahlberg, verksam 1928-40. Tidningsmännen Martin Persson och Göte Gallon som var verksamma under 1950-1980-talen fotograferade flitigt. Här finns också duktiga amatörfotografer som Hans Lång, Erik Blå, Nissa Anders Ersson, Hans Uhlén och, ej att förglömma, bildarkivets skapare Erik Borgert.
Insamling av fotografier och negativsamlingar pågår hela tiden.
Våra förvaringsförhållanden är de allra bästa.

Om arkivets tillkomst

I mitten av 1930-talet påbörjades en studiecirkel i godtemplarrörelsens regi. Cirkeln handlade om bygdens historia och den leddes av möbelhandlare Erik Borgert. 1938 resulterade arbetet i en mycket omfattande utställning som kallades ”Arkivskrap”. Ett hundratal fotografier och annat intressant material hade samlats in. Efter utställningen slut blev allt emellertid undanlagt och bortglömt. Andra världskriget rasade och folk hade annat att tänka på.

I början av 1950-talet fick Erik Borgert i uppdrag att ordna upp fotosamlingen. Han konstaterade att samlingen måste kompletteras och började med det oändliga arbetet. Framåt mitten av 1960- talet bestod samlingen av ca 6 000 fotografier. Efter att ha avsagt sig sina politiska uppdrag och avvecklat sin möbelaffär i mitten av 1970-talet ägnade Borgert sin mesta tid till att insamla fotografier och komplettera arkivets samlingar.

Arbetet har sedan dess fortskridit. 1998 började digitaliseringen av arkivets bilder. Fotografierna scannas och registreras i databasen SOFIE och alla kända fakta skrivs in. En beskrivning av fotografiets innehåll görs efter ett internationellt klassifikationssystem.

2013 övergick vi till en egen databas för webben.

Från 2018 har vi övergått till SOFIE 8 på webben.