Personer

1 841 personer totalt.

[Okänd]

Hemort Ulvsjön, Hemkommun Mora

[Okänd]

Hemort Born, Hemkommun Orsa

[Okänd]

Hemort Born, Hemkommun Orsa

[Okänd]

Hemort Orsa

409

358